0532 722 86 33

Zeolit

Zeolit Klinoptilolit Nedir?

Zeolit Aslında pratik anlamda endüstrinin birçok dalında farklı amaçlarla ve tarımda da yine çok amaçlı olarak kullanılan bir madendir. Ülkemiz, Günlük kullanımda Zeolit Taşı, Zeolit Kumu olarak da dillendirilen Zeolit ihtiyacının dünyada %75 inden fazlasını çok uygun fiyat ile karşılıyor, ilginçtir, ülkemizde bu ürün telaffuz edilirken Zeulit veya Zolit diye de telaffuz ediliyor.

Zeolit Klinoptilolit organik kökenli olan tortul kayaçların üretimi olup

Uzun yıllar süren bir başkalaşım sonucunda ortaya çıkan bir kayaçtır. Wikipedia kaynağına göre ise Zeolit , kristal yapıda hidrasyona uğramış alüminyum silikatlardır.


ZEOLIT VİDEOMUZU İZLEMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YOUTUBE ÇERÇEVESİNDE GÖRÜNEN PLAY TUŞUNA BASINIZ !


Zeolitler Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuşlardır. Zeolitlerin oluşumu sırasındaki sıcaklık - jeolojik konum - su/kül oranı gibi değişiklikler, onların kompozisyonlarına benzersiz özellikler katar. Farklı kompozisyonlara sahip 42 zeolit türü vardır. Klinoptilolit, endüstriyel boyutta en çok kullanılan ve en fazla ticari öneme sahip türüdür. Balıkesir havzasında bulunan Klinoptilolit %95 saflık oranına sahiptir.

Zeolitlerin kafes şeklindeki yapısı, iyon değişimi ve kimyasal reaksiyonlar için geniş iç ve dış yüzey alanı oluşturmaktadır. İçindeki gözenekler hacminin %50’sini kaplar. Bu gözenekler moleküler elek işlevi görürler. Zeolitler doğal olarak negatif yüklüdür ve yüksek iyon değiştirme kapasitesine sahiptir. Gözenekli yapısı ve yüksek iyon değiştirme kapasitesi sayesinde birçok çeşit gazı ve kokuyu; suyu ve nemi; petrokimyasal maddeleri, düşük düzeyde radyoaktif elementleri, amonyumu, toksinleri, ağır metalleri ve pek çok solüsyonu tutma ve soğurma özelliğine sahiptir. Çevre dostu yapısı ve düşük maliyeti ile zeolit (klinoptilolit) günümüzde birçok endüstriyel alanda ve çeşitli çevre projelerinde kullanılmaktadır.

Zeolit Fiyat bilgileri çok değişkendir. Bu bilgiler üreticiden üreticiye, bayiden bayiye farklılıklar göstermektedir. Ancak buna rağmen bu madenin oluşmuş bir piyasası ve fiyat aralığı elbette vardır. Satınalma kararı verirken, edindiğiniz en düşük Zeolit Fiyatı bilgisine göre karar vermek Sizi her zaman avantajlı kılmayacaktır. Herşeyden önce, satın alacağınız Zeolitin organik olduğuna, sentetik zeolit olmadığına muhakkak dikkat ediniz.Bu arada, Leonardit Linkimizden Aktif Leonardit ürünü hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

Ülkemiz doğal zeolitler açısından önemli bir rezerve sahip olup, yaklaşık 50 milyar ton olarak tahmin edilen bu rezervin, önemli bir kısmını klinoptilolit cevheri oluşturmaktadır. Ülkemizdeki üretim 2002 yılı için 25 000 ton civarında olup, bunun 20000 tonu iç piyasada, 5000 tonu da ihraç edilerek değerlendirilmiştir. Tarımda gübre katkısı, hayvan altlığı ve endüstriyel alanlarda da filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bilindiği gibi zeolit minerallerinin çok değişik türleri vardır. Bunların bazıları, eriyonit, ve mordenit gibi lifsi, çubuksu ve iğnemsi yapılı zeolit minerallerini içermekte ve akciğer zarında kanser yapıcı “mezotelyome” hastalığına neden olmaktadır. Orta Anadolu ve Ege bölgelerinde bu tür zeolit oluşumlarına rastlanılmıştır. Doğal zeolit mineralleri, özellikle klinoptilolit, mordenit, şabazit ve analsim, gün geçtikçe daha fazla kullanım alanı bulmakta ve aranılan endüsrtiyel hammadde durumundadır. Zeolitler gerek bilimsel çalışmalar gerekse ticari uygulamalar açısından yer-bilimleri, fizik, kimya, ziraat, hayvancılık, inşaat sektörü ve hatta tıbbın ilgi alanına girmektedir.


Güncel Zeolit Analiz Raporumuzu aşağıda inceleyebilirsiniz.


Zeolit Klinoptiliolit Analiz Raporu

Zeolit ürünümüzü 25 kg. çuvallarda aşağıda görülen şekilde paketlediğimiz gibi, dökme ürün sevkiyatı da yapılmaktadır. İsteğe göre sevkiyat yapmaktayız. Şirketimizden yurtdışına ihracat da yapıyoruz. İhracat ürünlerini bigbag veya çuvallı formlarda gönderemekteyiz. Yurtdışına konteyner bazlı gönderim yapmaktayız.

zeolit çuvalda

25 Kg Zeolit

25 kg. Çuval ürün : Adetli ve tonajlı çuval alımlarınız için bizimle İletişim Sayfamızdan temasa geçiniz.

dökme zeolit ürün kamyonu


Tonajlı dökme Zeolit


zeolit

Zeolit Taşı Faydaları Nelerdir ?

Zeolitin kullanım alanları kadar faydaları da çoktur. Barındırdığı üstün emicilik ve iyon değiştirme özellikleriyle bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Tarımda bu özelliklerinden faydalanılarak su tutmada ve tassarufunda, gübrenin daha verimli kullanılmasında çok kullanılır. Ayrıca toprağın daha iyi hava almasını sağlayarak köklerin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar, kimyasal ilavelere ihtiyaç kalmaz ve toprağın fiziksel özellikleri gelişir.

Hayvancılıkta ise zeolitin faydaları hem sayıca çok hem işlevi büyüktür. Kemik yapısını güçlendirir, kokuları giderip antibiyotik ihtiyacını azaltır. Böylece süt, yumurta ve et gibi ürünlerin kalitesini arttırır. İnşaat sektoründe ise zeolit kullanımı büyük kolaylıklar sağladığından dolayı yaygındır. Kumdan daha küçük olduğu için yüzeylerin pürüzsüz olmasını sağlar. Zeolit Akvaryum alanında temizlik amaçlı da kullanılmaktadır. Akvaryum Zeolit ile sürekli ve kaliteli temizlik sağlar. Zeolit Satışı Fiyatı esasen işlevlerine göre oldukça uygundur. Bu değerli maden ileride tam anlamıyla farkedildiğinde ülkemizde fiyat artışları yaşanacak olması kaçınılmazdır.


Özetle;

 • Tarımda toprak düzenleyici, su tutucu, havalandırıcı olarak, Peyzaj ve bahçe düzenlemesi için kullanılır.
 • Hayvancılıkta yem katkı maddesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan altlığı olarak kullanılır.
 • Arıtma alanında Mekanik ve kimyasal filtreleme hammaddesidir.
 • Havuz ve SPA alanında filtre malzemesi olarak kullanılır.
 • Evcil hayvan beslemede Akvaryum malzemesi, Kedi kumu olarak kullanılır.
 • İnşaat sektöründe çimento üretiminde kullanılması, yüksek silis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecin nötrleşmesini sağlayabilmektedir. Asfalt betonunda filler ve agrega malzemesi olarak kullanılmaktadır.
 • Temizlik alanında ; Çevre kirlenmesi nedeniyle deterjanlarda fosfat kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmaktadır. Bu yüzden deterjan katkı maddesi olarak zeolitler fosfatlarının yerine kullanılmaktadır.
 • Tekstil sektöründe ; Reaktif tekstil boyarmaddelerinin zeolit kolonda adsorpsiyon yolu ile giderilmesi amacıyla kullanılır.
 • Kağıt sektöründe ; Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayinde rahatça kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak talkın CaCO3 oranı % 2-5'ten fazla olmamalı ve başka mineral içermemelidir.
 • Enerji alanında ; Kömür ihtiyacının gün geçtikçe artması kaliteli ve kolay işletilebilir rezervlerin azalması, çok derinde bulunan veya kükürtçe zengin kömür yataklarının işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür yataklarda, kömür yer altında yakılarak gazlaştırılır ve elektrik enerjisine çevrilir. Bu alanda zeolitler kömürün yer altında yakılabilmesi için gerekli oksijenin üretilmesinde ve yanma sırasında oluşan SO2'nin yanında patlayıcı özellikteki azotoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde kullanılabilmektedir. Ancak yaygın değildir.
 • Doğal Gazların Saflaştırılması; 1969 yılından beri kirli veya saf olmayan doğal gazlarından CO2'in uzaklaştırılmasında kullanılır.
 • Güneş Enerjisinden Faydalanma Zeolitlerin sıcaklığa bağlı olarak su verip alma özelliklerinden yararlanarak, klinoptilolit ve şabazit üzerinde yapılan uygulamalarda, küçük yapıların ısıtılması ve klimatize edilmesi, diğer bir deyişle, zeolitlerin güneş enerjisinin transferinde ısı değiştirici olarak kullanılması mümkün görülmektedir.
 • Petrol Ürünleri Üretiminde genellikle, adsorbsiyon kapasiteleri ve etkin gözenek çapları doğal zeolitlere göre daha yüksek olan sentetik zeolitler kullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortam koşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal zeolitler, petrol ve gaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalarda kullanılabilmektedir. Tabii gazlardan su ve CO2 mordenit, şabazit ve klinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden petrol rafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir.
 • Sağlık alanında ise zeolitin içinde bulunan doğal mineraller doğal detoks kaynağı olarak kullanılır. 800 yıldan fazla zamandır Asyalılar zeoliti sağlık, zindelik ve uzun bir yaşam için kullanmaktadır. Ayrıca toksin bağlayıcı, pudra malzemesi olarak da kullanılır.
 • Su ürünü yetiştiriciliğinde zeolit'ten, canlı balık taşımacılığı ve su kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akımının temininde de yararlanılmaktadır.
 • Kimyada katalizör olarak da kullanılır.
 • Akvaryum filtrasyon malzemesi olarak etkili biçimde kullanılmaktadır.
 • Radyoaktif Atıkların Temizlenmesi alanında ise Nükleer santral atıklarında bulunan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan Sr90, Cs137, Co60, Ca45 gibi izotoplar, zeolitlerle tutulabilmektedirler. Böylece atık sudan alınan radyoaktif atıklar, zeolitle birlikte gömülerek zararsız hale getirilmektedir.

 • ZEOLiT AKVARYUM KUMU HAKKINDA BiLGi ALMAK iÇiN TIKLAYINIZ.
 • YARASA GÜBRESİ HAKKINDA BiLGi ALMAK iÇiN TIKLAYINIZ.

Marka Tescil © Ürgüb Tarım, Madencilik Ltd. Şti.'ne aittir.